NAPOMENA 1:
Prilikom odabira različitih atrributa kod proizvoda koji ih poseduju (boja, model, veličina, aroma...), cena proizvoda sa izabranim atributom
može biti drugačija (manja ili veća) u odnosu na početnu.
Cena se prikazuje odabirom određenog atributa.
NAPOMENA 2:
Kod proizvoda koji su na akciji, prikazana prodajna cena je sa već uračunatim popustom. Popust koji je uračunat prikazan je ispod cene.

Prelistajte kompletan katalog Herba Market za 2013/2014. godinu - KATALOG

Izdvojeni proizvodi