PODACI FIRME

Naziv firme:  PD Herba Market d.o.o.
Adresa sedišta:  Gadžin Han bb, 18240 Gadžin Han
Adresa veleprodaje/Adresa za prijem pošte: Savska 10, 18000 Niš
PIB:  100707306
Matični broj:  07388365
Šifra delatnosti:  4778
Žiro-računi:  205-10362-42 NLB Komercijalna Banka AD Beograd
160-385178-06 Banca Intesa Beograd
Telefon/Fax: 018/210-843, 018/200-056, 018/200-057
E-mail: herba@mts.rs, info@herba-market.co.rsonlineshop@herba-market.co.rs